Jums ir jautājums?

Tālr.  67245640

Mob: 29467939

Fakss 67245646

E-pasts: info@arhivuserviss.lv

Pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi tiek sniegti balstoties uz Latvijas valsts , arhīvu darbību regulējošo  normatīvo aktu bāzes, uz  Arhīvu likumu un tam pakārtotiem noteikumiem,  Elektronisko dokumentu likumu, Likumu par dokumenta juridisko spēku, Ministru kabineta  noteikumiem par  Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, Komerclikumu, Kredītiestāžu likumu,  Likumu par grāmatvedību,  Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī likumiem, kas reglamentē konkrēta klienta darbību.

  • Dokumentu saglabāšana modernās ar augsta līmeņa drošības un ugunsdrošības sistēmām aprīkotās glabātavās
  • Dokumentu digitalizācija un glabāšana
  • Digitālā arhīva izveide
  • Dokumentu apstrāde ( aprakstīšana) un dokumentu uzziņu sistēmas sagatavošana, izmantojot jaunākās tehnoloģijas dokumentu identifikācijai un ātrākai to meklēšanai (svītrkodi)
  • Dokumentu iznīcināšana
  • Konsultācijas un palīdzība dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos, konsultācijas par   normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dokumentu un arhīvu pārvaldību
  • Palīdzība dokumentu sistēmu veidošanā
  • Klientu dokumentu pieejamības nodrošināšana, saskaņā ar klienta vajadzībām,
  • Droša dokumentu transportēšana,
  • Darbinieku apmācību dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos.