Jums ir jautājums?

Tālr.  67245640

Mob: 29467939

Fakss 67245646

E-pasts: info@arhivuserviss.lv

Likomdušana

Ministru Kabineta noteikumi nr.748. no 2012.gada 6.novembra „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”

Arhīvu likums- pieņemts 11.02.2010.g., stājas spēkā no 01.01.2011.

Un citi spēkā esošie normatīvie akti.