Jums ir jautājums?

Tālr.  67245640

Mob: 29467939

Fakss 67245646

E-pasts: info@arhivuserviss.lv

Dokumentu glabāšana

Dokumentu glabāšana ir viens no  AS Arhīvu serviss pamatdarbības veidiem. Mēs nodrošinām mūsu klientu dokumentu aizsardzību un drošību:

•    mūsu dokumentu glabātavas  aprīkotas ar modernām un drošām  drošības  un ugunsdrošības sistēmām,
•    par glabātavu drošību gādā specializētas signalizācijas un  video  novērošanas sistēmas, kā arī darbinieku piekļuves un identifikācijas sistēma,
•    moderna automātiskā ugunsdrošības sistēma ir garants dokumentu aizsardzībai,
•    nopietni konfidencialitātes līgumi ar uzņēmuma darbiniekiem  ir papildus garants  klienta informācijas aizsardzībai,
•    glabātavu mikroklimats ir  atbilstošs visām dokumentu glabāšanas prasībām un tiek regulāri kontrolēts,
•    dokumenti tiek ievietoti speciālās arhīvu kastēs vai mapēs, nodrošinot optimālu dokumentu izmantošanas procesu,
•    papildus varam piedāvāt klientam arī speciāli izveidotu un aprīkotu telpu, kurā glabājas tikai konkrētā klienta dokumenti