Jums ir jautājums?

Tālr.  67245640

Mob: 29467939

Fakss 67245646

E-pasts: info@arhivuserviss.lv

Dokumentu apstrāde

Klienta dokumentu sakārtošana ir viens no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem:

•    veicam dokumentu  izvērtēšanu, sistematizāciju lietās,
•    sagatavojam uzziņu sistēmu (lietu aprakstus),
•    veicam lietu tehnisko sagatavošanu,
•    pēc sakārtoto lietu novietošanas glabātavās, ja tas klientam nepieciešams, veicam regulāru lietu papildināšanu un no jauna radīto dokumentu  izvērtēšanu un sistematizāciju, veidojot jaunas lietas un  fiksējot izmaiņas uzziņu sistēmā,
•    uzziņu sistēmu piedāvājam veidot  tiešsaistes režīmā ar klientu, kas dod  iespēju klientam sekot dokumentu apritei un nodrošināt operatīvu  arhīvā esošo dokumentu izmantošanu,
•    dokumentu sakārtošanu piedāvājam veikt kā mūsu arhīva telpās tā arī pie klienta,
•    īpašai klienta dokumentu drošībai piedāvājam pielietot svītrkodu,
•    dokumentu sakārtošanu veicam saskaņā ar Latvijā spēkā esošiem normatīviem aktiem, to nodrošina profesionāli arhīva speciālisti.